IDA kort fortalt

Idrætsdaghøjskolen IDA er en selvejende institution fra 1990. Vores bestyrelse består af 7 medlemmer: 1 udpeget af skolens medarbejdere, 1 udpeget af DGI, 1 udpeget af Danmarks Idrætsforbund (DIF), 1 udpeget af Idrætssamvirket, Aarhus og 3 medlemmer med særlige kompetencer og interesser indenfor skolens værdigrundlag fx det pædagogiske, social- sundheds- eller folkeoplysende område.

I over 30 år har vi drevet daghøjskole med idræt som fundament. Vores formål er at hjælpe unge til at stå stærkt. Ikke målt i muskelmasse, men i mod, lyst og styrke til at møde fremtiden. Mange kommer med ønsket om og at finde en retning i livet – det kan være en praktikplads, en uddannelse, et job eller noget fjerde. Vi hjælper dem på vej.

Værdigrundlag

På IDA fylder idræt og fysisk udfoldelse meget. Al forskning viser nemlig, det er sundt og godt på mange planer at røre sig. En del handler om den fysiske belønning i form af en sundere, stærkere og gladere krop, der kan klare mere.

Men vi bruger også læringen og kompetencerne fra idrættens mange grene til at kunne tackle verden og til bedre at forstå verden omkring os. Til at se sammenhænge, gøre komplekse begreber konkrete og bidrage med ny viden og indsigter hos den enkelte. Det kan idræt nemlig også.

Mød underviserne
på IDA

Vi hopper ikke på hvad som helst. Men vi tror på dig!

Vi tror på, at alle har ambitioner, drømme og gerne vil det gode liv. Men vi ved også, at livet kan spænde ben, ikke mindst når man er ung. Der kan være brug for pauser fra studie, job eller det høje tempo, man er havnet i. Det betyder ikke, at motivationen er forsvundet. Men det betyder, at noget andet skal have plads i en periode, mens man samler energi igen. Det er derfor, vi er her.

Fællesskab

På IDA er inddragelse, medansvar og ejerskab nøgleord. Det kræver deltagelse fra dig, der går her. Fællesskabet på IDA er helt unikt. Vi dyrker rummelighed og mangfoldighed, og vi insisterer på at lykkes med det. Vi vil udfordre dig lidt, og du vil til gengæld opleve dit selvværd vokse gennem succeser i samværet med de andre. Flere af vores unge beskriver deres nye venskaber som afgørende for deres følelse af at lykkes i hverdagen.

Vi bevæger os sammen, så du for alvor ka’ rykke dig

Vi dyrker deltagelsen og de gode sociale relationer. For med idræt som udgangspunkt føles ting, som før måske var svære, ofte mere naturlige. Vi flytter fokus fra den enkelte over på aktiviteten, og det giver et forløsende frirum, hvor venskaber blomstrer.

Underviserne deltager selv, så ofte det er muligt. Der ligger megen læring og udvikling i de interaktioner og situationer, som idrætten åbner for. Dem samler vi op og bruger aktivt i vejledningen og samtalerne med vores elever. Vi vægter nære relationer mellem elever og undervisere højt. Føler man sig tryg, vokser tilliden, men også muligheden for stor personlig udvikling. Vi ved det, for vi ser det hver dag.