Kurser og aktiviteter på Idræts­dag­højskolen IDA

Vi har erfaring med mange former for kurser, workshops og undervisning inden for idræt og bevægelse i undervisningen, skadesforebyggende træning, pædagogisk idræt, spiludvikling som pædagogisk praksis, teambuilding mm. Forskellige målgrupper har forskellige behov – og det at bruge idrætten til at opnå pædagogiske mål, har vi både erfaring med og fagligheden til. Med idérigdom går vi til et fagligt fokus, og vi kan tilbyde forløb, som kan give jer nye redskaber og nye måder at tænke om de opgaver I ønsker løst.

Kontakt IDA for en uforpligtende snak om jeres ønsker.

Bevæg dig med job

6 ugers jobsøgningskursus for ledige over 30 år. 

FGU-idræt

IDA kan tilkøbes til idrætsforløb af længere eller kortere varighed. I øjeblikket står vi for idræt på FGU et par timer om ugen. IDA har mange års erfaring med pædagogisk idræt og tilpasning af aktiviteter til forskellige målgrupper. Vi har tidligere lavet lignende forløb med Aarhus Tech.

Idræt og trivsel

Denne aktivitet henvender sig primært til den ældre generation, som ønsker at dyrke idræt i dagtimerne. Det er muligt at spille badminton og benytte sig af styrketræningsfaciliteterne på egen hånd i specifikke tidsrum på ugen. Der betales kvartalsvis.

Idrætsambassadør

Er du pædagog, lærer, underviser, eller arbejder du på anden vis med bevægelse i hverdagen. Så tilbyder IDA et inspirationskursus til udvikling af din praksis. Pædagogisk idræt og aktivitetsudvikling i en praksis, hvor fokus er på, hvad regler, rammer, materialevalg mm. har af betydning for aktiviteten og dermed for deltagernes oplevelse og udbytte.