Skema og pjece

Skolens pjece
 
 
 
Skema
 
Ugerne 40 og 48 er som udgangspunkt praktikuger medmindre andet aftales med den enkelte elevs kontaktlærer
 
På IDA er der undervisning mandag - tirsdag 9-14.00 og igen torsdag-fredag 9-14.00. Onsdagen er altså som udgangspunkt en skemafri dag, men ugedagen kan variere. Skemaet veksler mellem aktive tilbud af både individuel og kollektiv karakter samt mere højskoleprægede moduler, hvor vi debatterer og diskuterer, bliver klogere på os selv, hinanden og omverdenen. Desuden er der job- og uddannelsesrettede tilbud på skemaet, så du kan få støtte til at finde retning i din fremtidige tilværelse på enten arbejdsmarkedet eller i et studiemiljø.
 
IDA - Gøteborg Allé 9 - 8200 Århus N - Tlf. 86165977 - Mail: info@idaa.dk - cvr: 15617683