Uddrag af IDA´s formålsparagraf

§§§§§§§
”Ved undervisning i idræts- og sundhedsfag samt almene fagområder er det skolens formål at give voksne et folkeoplysningstilbud i et lokalt højskolepræget miljø med henblik på at styrke deltagernes faglige og personlige udvikling, samt deres forudsætninger for uddannelse og arbejde.

Daghøjskolen har en særlig forpligtelse overfor ledige, kortuddannede og andre udsatte grupper i forhold til arbejdsmarkedet.

Skolen driver indtægtsdækket virksomhed i form af undervisning, der ligger i naturlig forlængelse af skolens primære formål. Skolen vægter højt at indgå i samarbejde med andre institutioner og virksomheder omkring projekter, der indeholder sundhedsfremmende tiltag.”

§§§§§§§


IDA - Gøteborg Allé 9 - 8200 Århus N - Tlf. 86165977 - Mail: info@idaa.dk - cvr: 15617683