Bestyrelsen

IDA er en selvejende institution og har derfor en bestyrelse, som er overordnet ansvarlig for skolens virke og drift.
 
illustration

I bestyrelsen sidder:

Lotte Jensen (FU), formand og repræsentant for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI

Bent Hviid (FU), næstformand og repræsentant for Danmarks Idræts-Forbund, DIF

Søren Møller (FU), repræsentant for interessegruppen bag IDA (folkeoplysning)

Grethe Sandholm, repræsentant for interessegruppen bag IDA (uddannelse)

Jørn Meldgaard, repræsentant for interesegruppen bag IDA (kommunal)

Bo Louring, repræsentant for Idrætssamvirket Aarhus

Jane Pedersen, medarbejderrepræsentant

Ikke medlem:

Inge-Dorte Wandall, konstitueretforstander på IDA

sidegrafik
IDA - Gøteborg Allé 9 - 8200 Århus N - Tlf. 86165977 - Mail: info@idaa.dk - cvr: 15617683